Logo Smeg

Grønn policy

Miljømessig bærekraft: en prioritet

Smeg har hatt policyer i en årrekke nå som retter seg inn mot den pågående forbedringen av verdier når det gjelder miljømessig bærekraft.

Smegs hovedkontor har faktisk blitt symbolet på denne grønne tilnærmingen. Selskapets miljøforpliktelse består av et bestemt fokus på de økologiske aspektene ved å designe og produsere husholdningsapparater. Tanken er å sikre maksimal ytelse samtidig som man holder energiforbruket på et minimum.

 

Grønt hovedkontor

Smegs hovedkontor er kåret til et av de mest innovative anleggene i Italia takket være den intelligente forbruksstyringen og policyene for bærekraftig utvikling. I 2007 vant de Modena Domotics Competition, en del av "bio-arkitekturuken" som avholdes i byen. Selskapets kontorer og anlegg, som er designet i henhold til et integrert system som utnytter tilgjengelige midler og ressurser optimalt, er utstyrt med den mest moderne automatiserte teknologien på markedet. Sikkerhets-, distribusjons- og transportsystemer er svært effektive. Strøm- og klimastyring er dessuten optimalisert for å verne om miljøet. Den bevisste beslutningen om ikke å bygge på mer enn 30–33 % av området, noe som sparer det omkringliggende habitatet (eller faktisk forbedrer det siden man har lagt til 4000 planter), viser Smegs engasjement for lokalmiljøet og menneskene som bor i nærheten av anlegget.

Ansvarlig design

Smegs ovner, platetopper, kaffemaskiner, komfyrer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, kombivaskemaskiner, ventilatorer, oppvaskkummer, kjøleskap og frysere er alle designet med tanke på miljøet. Det er lagt stor vekt på valget av materialer, slik som stål, glass, aluminium og messing, som enkelt kan resirkuleres gjennom separate innsamlinger. I tillegg overholder Smeg bestemmelsene i EU-direktivene RoHS (Restriction of Hazardous Substances) og REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical Substances), og strekker seg lengre enn minimumskravene. RoHS-direktivet legger store begrensninger på bruken av farlige materialer og stoffer slik som bly, kadmium, kvikksølv, krom VI, polybrominerte bifenyler (PBB) og polybrominerte difenyletere PBDE).

REACH REACH-forskriften gjelder håndtering av kjemiske stoffer og har som mål å sikre at den menneskelige helsen og miljøet beskyttes i så stor grad som mulig.

 

Bærekraftig produksjon

Smeg-gruppen driver virksomhet i tråd med bærekraftighetskriteriene, fra utvelgelse av øko-kompatible leverandører og bruk til resirkulerbar emballasje til bruk av alternative transportmetoder. Smeg har alltid engasjert seg sterkt i økologiske saker, og har de siste fem årene betydelig redusert forurensende utslipp og forbruk av ressurser slik som vann, elektrisitet og emballasjematerialer i forhold til produksjonen. Selskapet har også implementert at innovativt avfallshåndteringssystem: mengden avfall som produseres og dets farenivå er redusert, og man har økt takten på de separate innsamlingene av overskuddsmaterialer som går tilresirkulering eller gjenbruk. Selskapet har også implementert et innovativt avfallshåndteringssystem, som har redusert både mengden avfall som produseres og dets farenivå, og man har økt takten på de separate innsamlingene av overskuddsmaterialer. For Smeg betyr ikke økologisk bare å lage hvitevarer som har en ubetydelig innvirkning på miljøet, men også å følge en produksjonsprosess som gjenspeiler eller til og med forbedrer eksisterende miljøvernstandarder. Dette er utvilsomt mer utfordrende, men Smeg betrakter det som en topp prioritet.

SMEGs policy 

Green Policy - SmegSmegs støtte for miljømessig bærekraft og sosialt ansvar kan du se i HMS-policyen, som er i overensstemmelse med standardene UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 og OHSAS 18001. Disse er alle kompatible med hverandre, noe som gjør at de enkelt kan integreres i de tre styringssystemene.

UNI EN ISO 9001
D
ette er en standard som beskriver kravene for et kvalitetsstyringssystem for å hjelpe bedrifter med å forbedre produksjons- og styringsprosessene, sikre produktkvalitet og øke kundetilfredsheten.


UNI EN ISO 14001
Dette er en standard som beskriver kravene for et miljøstyringssystem og som gir retningslinjer som bedrifter kan følge når de utarbeider en policy for øko-bærekraft og forurensning. Sertifiseringen fokuserer på å optimalisere bruken av energi og naturressurser og kvalitetssystemer for avfallshåndtering.


OHSAS 18001
OHSAS 18001-sertifiseringen viser at Smeg frivillig har implementert et godt HMS-styringssystem